Hizmet Olarak Altyapı veya IaaS, işletmelerin bulut sunucuları kiralayarak altyapılarını genel bulutta barındırmaları için verimli bir çözüm sunan bir modeldir.

Is useful article?
0
0
author: Yusuf Ozturk
published: 11/22/2022
Last articles
Scroll up!